Головна
  • English
  • Українська

Історична довідка (1996-2006)

Починаючи з 1997 р., ОГІ представила результати своєї діяльності на більш, ніж 30 міжнародних та національних подіях, включаючи ті, що були організовані Урядом України, Програмою розвитку ООН, Комісією ООН з питань сталого розвитку, під час Генеральної Асамблеї ООН, Програмою ТАСІС ЄС, ОЕСР, ОБСЄ та громадськими організаціями.

1997 р. ОГІ у співпраці з Центром Муніципального менеджменту (Україна) ініціювали проект Хабітат-ІІ, завданням якого було заснування Міжнародного Форуму “Україна – Хабітат: Найкращі Практики” як засіб обміну знаннями та досвідом у сфері сталого розвитку людських поселень. У результаті діяльності Форуму було проведено п’ять Конференцій “Україна – Хабітат: найкращі практики”, що сприяли обміну досвідом з питань сталого розвитку людських поселень та базувались на принципі партнерства громади та приватного сектора. На сьогоднішній день більше 50 міст та біля 100 адміністративних центрів і сіл України залучені до діяльності Форуму.

1997 р. ОГІ реалізувала регіональний проект “Софія+3”, завданням якого була оцінка неурядовими організаціями (НУО) Національних планів дій з охорони довкілля у п’яти країнах ННД (Білорусі, Молдові, Росії, Таджикистані та Україні). Результати цього проекту були представлені на 4-ій Конференції Міністрів навколишнього середовища (23 – 25 червня 1998 р., Орхус, Данія) та розглянуті на зустрічах високого рівня, що проводилися Урядом України. У результаті проекту було

  • здійснено оцінку НУО Національних планів дій з охорони довкілля у п’яти країнах,
  • сформульовано новий підхід до розроблення національних та місцевих планів дій з інтегрованими економічними інструментами для сприяння зміцненню потенціалу державних установ у плануванні дій у сфері охорони довкілля в умовах ринкової економіки,
  • запропоновано порядок денний НУО на майбутнє.

Як наступний крок після реалізації проекту “Софія+3” у 1999 р. ОГІ започаткувала проект “Транскордонне Екологічне Співробітництво” для визначення нагальних транскордонних екологічних проблем та надання можливості обміну досвідом та поширенню знань з питань спільного планування дій з інтегрованими економічними інструментами у сфері екології на місцевому рівні в країнах, що межують з Україною. Під час реалізації проекту було проведено чотири двосторонні зустрічі для таких регіонів: Україна – Молдова, Україна – Росія, Україна – Угорщина, Україна – Румунія. У діалозі брали участь представники відповідних посольств, центральних органів влади, наукових закладів, місцевих органів влади, міністерств навколишнього середовища та неурядові організації кожної з країн-учасниць. Під час зустрічей обговорювались також питання розвитку екологічно безпечного підприємництва як частини транскордонного співробітництва та планування дій у сфері охорони довкілля. Для сприяння обміну міжнародним досвідом у процесі спільного планування дій до участі у зустрічах були також запрошені представники Європейської економічної комісії ООН, Програми розвитку ООН, Агентства США з міжнародного розвитку (АМР США), Програми ТАСІС ЄС та інші.

Починаючи з 1996 р., ОГІ співпрацює з Програмою розвитку ООН, а з січня 1999 р. ОГІ має договір про партнерство та співпрацю з Представництвом ООН в Україні. Протягом 1999 – 2002 рр. ОГІ була впроваджуючою агенцією проекту ПРООН “Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні” у співпраці з Центром Муніципального менеджменту (Україна). Вісім областей України є партнерами у впровадженні цього проекту.

У 2000 р. ОГІ створено Групу управління проектами для узгодженої координації проектів та для забезпечення управління і звітування відповідно до правил установ, що надають фінансування.

У 2002 р. ОГІ за підтримки АМР США провела у Хмельницькій області України тренінг-семінар “Планування дій для сталого розвитку”, що базувався на методиках UN-Habitat/UNEP. Цей тренінг було спрямовано на отримання відповідальними працівниками місцевих органів влади та керівниками неурядових організацій необхідних навичок з формулювання свого власного бачення та розроблення планів дій для сприяння сталому розвитку та впровадженню Цілей Тисячоліття ООН в їх регіонах.

У 2002 р. ОГІ виступила з новою ініціативою, - спільна програма “Інтернет міст ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ”. Програма реалізується у партнерстві з ПП Центр інноваційних технологій та ComplexIT.ca (Canada). Програма є відкритою для участі всіх зацікавлених підприємств, організацій та установ на засадах співфінансування. В результаті реалізації даної Програми у 2003 р. до Дня Конституції України створено та запущено в експлуатацію в режимі он-лайн першу версію тримовного інтернет-порталу з інтегрованою базою даних, який називається "Інтернет-портал інвестиційних проектів та пропозицій інвесторів CITeXchange". Цілодобова робота Інтернет-біржі з інтегрованою багатопрофільною пошуковою системою є електронним простором для встановлення партнерства інвесторів/донорів та власників неприбуткових, прибуткових та інноваційних проектів. Ще одним результатом даної Програми є проект ГОРИЗОНТ, участь в якому дозволяє підприємствам, організаціям та установам безоплатно користуватися рядом послуг CITeXchange. Для поєднання зусиль та проведення консультацій з Урядом України для розширення можливостей доступу учасників інвестиційного процесу в Україні до внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів через використання Інтернет-біржі інвестиційних проектів та пропозицій інвесторів CITeXchange у січні 2004 р. створено Спеціальну робочу групу за участі представиків міністерств України.

У 2006 р. в результаті подальшої реалізації спільної програми "Інтернет-міст ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ" створено багатомовну інтерактивну інтернет-систему зі сприяння інвестиціям та зовнішньоекономічному співробітництву CITeXchange".