Головна
  • English
  • Українська

Проект "СОФІЯ+3"

Зроблені висновки

Відсутність належного екологічного менеджменту на національному та місцевому рівнях у країнах ННД безпосередньо пов'язана з недостатньою інформованістю державних службовців (національного та місцевого рівнів), які відповідають за процес прийняття рішень, про проблеми довкілля. Це говорить про необхідність екологічної освіти (особливо у сфері екологічного менеджменту) для державних службовців національного та місцевого рівнів.

Обмін найкращими практиками між країнами Західної (Центральної) Європи та ННД може бути корисним для сприяння проведенню ефективної екологічної політики та її практичному впровадженню на національному та місцевому рівнях.

Критичне ставлення дорівнює нулю без конкретних альтернативних пропозицій. Ті НУО, що не пропонують своїх власних шляхів вирішення проблем та не наполягають на впровадженні своїх ідей, лише критикуючи інших, ніколи не досягнуть успіху.

Від того, як часто неурядові організації країн ННД будуть брати участь у Конференціях Міністрів, буде залежати їх власний успіх та ступінь впливу на уряди їх держав.

Встановлення діалогу з міждержавними організаціями (наприклад, Програмою розвитку ООН), рядом програм зовнішньої допомоги (наприклад, ТАСІС, Агентством США з міжнародного розвитку (АМР США) суттєво підсилюють вплив проектів НУО на процес прийняття рішень.