Головна
 • English
 • Українська
strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/vhosts/ogii.org/httpdocs/sites/all/modules/webfm/webfm.module on line 2202.

Проект Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй

Результати

У період реалізації Проекту УКР/99/010 було досягнуто таких результатів:

РЕЗУЛЬТАТ 1.

На рівні восьми областей України, на основі партнерства громади та приватного сектора було створено інструменти та механізми для сприяння збільшенню доходів громади шляхом інвестиційної діяльності та планування розвитку громади на основі розвитку малих та середніх підприємств, розташованих в межах територій муніципалітетів.

Як було досягнуто цього результату:

Стратегія, яку було обрано для досягнення цього результату, полягала у розробленні механізму та інструментів для сприяння інвестиційній діяльності шляхом зосередження на зміцненні потенціалу місцевих підприємств малого та середнього бізнесу, органів місцевої влади та НУО, приділяючи особливу увагу тренінгам.

В процесі реалізації проекту було розроблено такі інструменти:

Інструмент 1: Навчальна програма
Суть навчальної програми полягає у створенні життєздатної згуртованої команди, що займатиметься сприянням інвестиціям на рівні області та складатиметься з осіб, які приймають ключові рішення в органах місцевої влади та голів провідних приватних підприємств. Програма складається з двох частин: перша частина спрямована на обласні держадміністрації та присвячена стратегічному плануванню, в результаті чого буде закладено загальну основу Місцевої інвестиційної програми; друга частина спрямована на місцевих підприємців, із привертанням особливої уваги до бізнес-планування та інвестиційного менеджменту, в результаті чого буде розроблено кілька конкретних додаткових бізнес-проектів, що сприятиме впровадженню Місцевої інвестиційної програми.

Інструмент 2: Співзастава
Суть співзастави полягає в тому, щоб подолати одну з найбільших перешкод, що заважає приватному сектору мати доступ до кредитних ресурсів, а саме: разом із недостантіми здібностями в управлінні інвестиційними потоками, українським підприємствам малого та середнього бізнесу часто бракує достатнього заставного забезпечення. Співзастава означає, що для покриття недостатніх ресурсів заставного забезпечення приватного підприємства буде застосовуватись муніципальна власність. Місцеві громади, представлені обласними або муніципальними органами влади, були б зацікавлені у впроваджені такого механізму, якщо підприємницька діяльність, ровинута в результаті отриманого кредиту, підвищить надходження до місцевого бюджету, створить або збереже існуючі робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури.

Інструмент 3: Використання інформаційних технологій
Суть використання інформаційних технологій полягає у забезпеченні неперервного навчального процесу, коли щоденна реальність допомагає поліпшити процес та робить його більш гнучким і, таким чином, життєздатним. Проект передбачає два канали інформаційного обміну: вертикальний спосіб, завдяки якому усі ділянки проекту періодично підтримують зворотній зв'язок з головним офісом проекту, який обробляє інформацію та повертає її у формі рекомендацій та зроблених висновків; та горизонтальний спосіб, завдяки якому обласні та муніципальні держадміністрації обмінюються думками, обговорюють проблеми та досягнення у формі щорічних конференцій та безпосередньо під час прямого спілкування. Досвід свідчить про те, що вертикальний спосіб спілкування у процесі еволюції проекту замінюється горизонтальним.

Інструмент 4: Страхування від інвестиційних ризиків
Страхування від інвестиційних ризиків є важливим елементом будь-якого більш-менш серйозного та тривалого інвестиційного процесу. Проблема проекту полягала не лише у забезпеченні того, щоб механізм страхування від інвестиційних ризиків мав місце як такий, але також у тому, щоб використовувати цей механізм з метою залучення більш привабливого міжнародного інвестиційного капіталу, який, поміж іншими перевагами, є порівняно дешевим. Процес реалізації проекту передбачає низку багатосторонніх угод між місцевою владою, місцевим банком, всесвітньо визнаною страховою компанією, банком іноземного інвестора та самим іноземним інвестором, які забезпечують захист міжнародного капіталу в умовах, що постійно змінюються.

Інструмент 5: Місцеві інвестиційні програми (МІП)
Місцева інвестиційна програма є основним інструментом процесу, в рамках якого реалізується партнерство громади та приватного сектора та який сприяє налагодженню взаємовигідної співпраці з потенційним інвестором. Процес формулювання Місцевої інвестиційної програми передбачає застосування усіх вищезгаданих інструментів з оглядом на формування вичерпного пакета життєздатних бізнес-проектів з належним обґрунтуванням, які, з одного боку, будуть вигідними та створять додаткові робочі місця, а з іншого боку, будуть мати певну соціальну цінність. Такий пакет, розглянутий в загальних рамках однієї Місцевої інвестиційної програми, стане більш привабливим для потенційного інвестора.

РЕЗУЛЬТАТ 2.

Зміцнено потенціал департаментів міських та центральних органів влади з метою сприяння регіональному розвитку, вдосконалення практичних навичок управління в малих та середніх підприємствах, з метою сприяння транскордонній співпраці для сталого розвитку бізнесу, а також задля забезпечення доступу до інформації через мережу Інтернет.

Як було досягнуто цього результату:

Важливим моментом в процесі досягнення цього результату було проведення 15 тренінгових сесій, які були організовані таким чином, що учасники процесу МІП мали можливість разом працювати та вчитися один в одного. В рамках проекту було також запропоновано інноваційні форми підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, а саме: покриття недостатніх ресурсів заставного забезпечення приватного підприємства за рахунок муніципальної власності для отримання кредиту, що, таким чином, поєднує попит та пропозицію у процесі розвитку громади шляхом встановлення партнерства між вищезазначеними учасниками в рамках Місцевих інвестиційних програм.

Було досягнуто таких результатів:

 • Розроблено програму тренінгових сесій для місцевих органів влади та підприємницьких структур, які будуть реалізовувати МІП, приділяючи увагу соціальній інфраструктурі муніципалітету.
 • 248 керівників місцевих органів влади та провідних підприємств областей пройшли навчання на тренінг-курсах "Інвестиційний менеджмент у місцевому самоврядуванні", що базувався на методології ООН-Хабітат.
 • На рівні місцевих органів влади було розроблено 123 Місцеві інвестиційні програми як інструменту для збільшення прибутків громади.
 • Попередньо розроблено 701 бізнес-проект як ключових інструментів впровадження МІП, і доопрацьовано ще 1888 інвестиційних проектів, які без винятку були інтегровані до МІП.
 • В результаті впровадження 701 інвестиційного проекту, які були включені до МІП, буде досягнуто таких кількісних результатів:
  • Створено 32389 робочих місць та 51395 існуючих місць збережено.
  • 76759 тисяч гривень надійде до державного бюджету.
  • 1038 підприємств буде залучено до МІП.
  • 155 людських поселень буде залучено до МІП.
 • Для впровадження МІП були розроблені інструменти та процедури, що ґрунтувалися на взаємній відповідальності сторін (органів місцевої влади, інвесторів, малих та середніх підприємств, страхових компаній), наприклад, гарантійні листи, цінні папери, співзастава та інші.
 • Вдосконалено практичні навички цільових відділів місцевих органів влади та малих і середніх підприємств з питань розробки МІП та інвестиційних проектів й управління ними як інструментами для реалізації МІП.
 • Досвід та знання проекту стали доступними іншим українським громадам через організацію 6-ти конференцій (по 2 конференції щорічно).
 • Створено Регіональний фонд підтримки підприємництва "Україна-Хабітат" задля розширення доступу підприємств малого та середнього бізнесу, які беруть участь у МІП, до необхідних інвестиційних ресурсів.
 • В результаті зустрічей, проведених в рамках транскордонної співпраці між Україною та Румунією, а також між Україною та Угорщиною, були визначені нагальні транскордонні екологічні проблеми та були висунуті пропозиції щодо їх вирішення шляхом багатосторонньої співпраці та залучення приватного сектора.
 • Центр електронної інформації ООН розпочав свою роботу в Україні в червні 2000 року; його філії відкрито у Луцьку, Миколаєві та Вугледарі.
 • Створено та налагоджено роботу 7 місцевих робочих груп для надання консультативної допомоги з питань розвитку бізнесу в регіонах.
 • Розроблено механізм поширення досягнень проекту в інших областях України.
 • Розроблено методологію та рекомендації щодо вдосконалення МІП.

Результатом проекту стало також те, що керівники місцевих органів влади, а також керівники підприємницьких структур в областях набули навичок проведення переговорів з фінансовими установами та управління інвестиційним процесом, що базується на партнерстві громади та приватного сектора.

За наявності сприятливих умов на макрорівні, в рамках чинного законодавства в галузі сприяння інвестиційному процесу, проект створив сприятливе середовище на мікрорівні (в областях, які були залучені), зміцнивши співпрацю та зв'язки між усіма учасниками процесу сприяння інвестиціям, що зробило цей процес більш ефективним.

Переваги для партнерів, які брали участь у проекті:

Місцева влада матиме такі переваги:

 • Розвиток соціальної інфраструктури, що передбачено місцевими програмами економічного та соціального розвитку.
 • Підвищення рівня прибутків населення та соціального захисту.
 • Створення додаткових робочих місць та зменшення рівня бідності.
 • Підвищено спроможність органів місцевої влади розвивати та впроваджувати інвестиційні програми у партнерстві з приватним сектором.
 • Підзвітність та прозорість інвестиційного процесу, які забезпечуються наявністю Дорадчої ради, яка займається стратегічним плануванням, участю громадських організацій, які забезпечують інформування територіальних громад щодо досягнутих успіхів, а також сумісна відповідальність сторін (муніципалітету та приватного сектора) за результат завдяки механізму надання співзастави.

Потенційні інвестори та позикодавці матимуть такі переваги:

 • Можливість стати портфельним інвестором/позикодавцем МІП, і співпрацювати таким чином фактично з одним клієнтом, таким як "Інвестиційний фонд МІП", але де-юре з окремими корпоративними клієнтами, які започатковують свої інвестиційні бізнес-проекти в рамках МІП.
 • Підтримка з боку територіальної громади, представленої органами місцевої влади, яка зацікавлена в успішному впровадженні МІП внаслідок очікуваного соціального впливу та переваг, які виникають після зростання прибутків населення.
 • Мінімізація інвестиційних ризиків завдяки гарантіям, що надаються органами місцевої влади, та спільній заставі (з боку муніципалітету та приватного сектора), а також завдяки механізмам страхування та перестрахування.
 • Підзвітність та прозорість інвестиційного процесу, які забезпечуються наявністю Дорадчої ради, яка займається стратегічним плануванням, участю громадських організацій, які забезпечують інформування територіальних громад щодо досягнутих успіхів, а також сумісна відповідальність сторін (муніципалітету та приватного сектора) за результат завдяки механізму надання співзастави.

Приватні підприємства матимуть такі переваги:

 • Підтримка з боку місцевої громади, представленої органами місцевої влади, яка зацікавлена в успішному впровадженні МІП.
 • Економічні переваги як учасника МІП, а саме: муніципальна співзастава, що дозволяє отримувати більші кредити, а в деяких випадках тимчасове звільнення від сплати податків.
 • Можливість отримувати більш дешевий капітал (через необхідність сплачувати меншу процентну ставку за кредит) за умови участі у "значній позиці", представленій інвестиційним фондом МІП.
 • Мінімізація ризиків, що стосуються непередбачених рішень інвесторів щодо припинення фінансування, завдяки механізмам страхування.
 • Зміцнення спроможності місцевих підприємств малого та середнього бізнесу просувати та реалізовувати власні інвестиційні проекти завдяки наданому в рамках МІП навчанню та консультуванню.
 • Досягнення більшого ступеня співпраці між підприємницькими структурами як на рівні області, так і на державному рівні, завдяки обміну інформацією.

Неурядові організації матимуть такі переваги:

 • Можливість відігравати роль каталізатора у підготовці та впровадженні МІП шляхом об'єднання розрізнених місцевих підприємців та підприємств в місцеву асоціацію підприємців.
 • Можливість проведення моніторингу впровадження МІП та поширення цієї інформації серед громадськості.
 • Підзвітність та прозорість інвестиційного процесу, які забезпечуються наявністю Дорадчої ради, яка займається стратегічним плануванням, участю громадських організацій, які забезпечують інформування територіальних громад щодо досягнутих успіхів, а також сумісна відповідальність сторін (муніципалітету та приватного сектора) за результат завдяки механізму надання співзастави.

Географія проекту:
На сьогоднішній день до даного проекту залучено Вінницьку, Волинську, Івано-Франківську, Миколаївську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та місто Вугледар (Донецька область).

Органи місцевої влади зазначених областей та м. Вугледар включили МІП до програм економічного та соціального розвитку відповідних областей. Автономна Республіка Крим та місто Київ зараз розглядають можливості приєднання до цього проекту.