Головна
  • English
  • Українська

Місія:

сприяти партнерству громади та приватного сектора для економічних здобутків без екологічних втрат та підтримувати громадянські та технологічні ініціативи, що сприяють процесу сталого розвитку.

Цілі:

формувати довгострокове стратегічне партнерство задля економічних здобутків без екологічних втрат для сприяння сталому розвитку в Україні на місцевому та національному рівнях

сприяти обміну досвідом, знаннями та ресурсами для підтримки сталого розвитку та економічного розквіту в Україні через партнерство громади та приватного сектора та шляхом застосування найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

надання партнерам доступ до консультативної та тренінгової підтримки з питань формулювання та втілення:

  • стратегій сталого розвитку на місцевому, національному та регіональному рівнях, що базуються на партнерстві громади та приватного сектора, та сприяють розвитку екологічно безпечного підприємництва;
  • планування дій у сфері охорони довкілля з інтегрованими економічними інструментами та засобами моніторингу;
  • соціальних та секторальних політик і регулювання, що відповідають екологічним вимогам та сприяють практичній реалізації принципів сталого розвитку;

сприяти розвитку екологічно безпечної регуляторної та управлінської інфраструктури на національному та місцевому рівнях;

сприяти залученню інтелектуального потенціалу України до розвитку життєздатного підприємницького середовища та іноваційних технологій, що базуються на ІКТ, для покращення інвестиційного клімату в Україні та сприяння географічній диверсифікації зовнішньоекономічного співробітництва України ;

сприяти зміцненню потенціалу громадських та неурядових організацій через доступ до консультативної та тренінгової підтримки.