Головна
 • English
 • Українська

Проект "Місцеве планування дій з охорони довкілля"

Аналіз регулятивної та інституційної бази, та розробка рекомендацій щодо Місцевого планування дій з охорони довкілля в Україні

Опис дослідження:

  1. Взаємозв'язок місцевого планування дій з охорони довкілля з економічним і соціальним розвитком, з охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів.
  2. Ситуація , що існує на сьогоднішній день в Україні у сфері Міського планування дій з охорони довкілля (МПДОД).
  3. Правова та інституційна основа міського планування дій з охорони довкілля в Україні
   1. Завдання ключових регулятивних органів (Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерств, місцевого самоврядування, міських громад (органів самоврядування)) в межах процесу МПДОД.
   2. Можливості залучення наукової спільноти та представників НУО до процесу МПДОД.
  4. Міжнародний досвід у розробці та впровадженні МПДОД
   1. Аналіз досвіду ЄС та країн Центральної і Східної Європи
   2. Підхід за методологією ООН
   3. Успіхи та можливості впровадження в Україні досвіду ЄС та методології ООН.
  5. Проект пропозицій зокрема з питань розробки, впровадження МПДОД в Україні, інтеграції МПДОД у процес планування міського економічного та соціального розвитку для сприяння сталому розвитку та виконанню Україною міжнародних зобов'язань
   1. Концептуальний підхід щодо розвитку сфери охорони довкілля та природних ресурсів для сприяння сталому розвитку
    1. Мета МПДОД.
    2. Головні учасники процесу розробки та впровадження МПДОД.
    3. Методологія та етапи МПДОД.
    4. Зміст та структура МПДОД.
    5. Взаємозв'язок МПДОД із галузевою політикою.
    6. Фінансування МПДОД.
   2. Можливості залучення наукової спільноти та представників НУО.
   3. Пропозиції щодо вдосконалення правової бази.